x
Bayilik Sözleşmesi

İş bu sözleşme; taraflar arasında tanımlanan konu, kapsam ve faaliyet alanlarına yönelik yapılacak işbirliği kapsamında tarafların hak mükellefiyetlerini tanımlar ve anılan tarihte karşılıklı imza altına alınarak veya elektronik ortamda onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Madde – 1: TARAFLAR

1.1) Firma Unvanı: GELİN DAVETİYESİ – RIZA BATAKLAR

Adresi: Fenari Mahallesi Yunus Emre Caddesi Belediye İş Hanı

No: 1 Kat:1 İç Kapı No: 110 Merkez/KARAMAN

V.D. ve No: Karaman V.D – 690 3718 1588
Ticaret Sicil No: 10427

­ Sözleşme boyunca GELİN DAVETİYESİ olarak anılacaktır.

1.2) Firma Unvanı:

Adresi:

V.D. ve No:

Ticaret Sicil No:  

­ Sözleşme boyunca BAYİ olarak anılacaktır. ­  

Madde – 2: SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

GELİN DAVETİYESİ’ nin kendi tesislerinde üretmekte olduğu ürünlerin ve GELİN DAVETİYESİ’ nin kendi bünyesinde bulunan ticari ürünlerinin satış ve uygulama bayiliğinin verilmesi, bayilik hak mükellefiyetlerinin tanımlanması.

Madde – 3: BAYİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1) BAYİ bölgesinde ürünleri satış amaçlı tanıtacak, sürümünü artıracak, ürünün pazarlaması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu olacak ve uygulamalarında gerekli olan tüm ihtimamı gösterecektir. GELİN DAVETİYESİ ‘nin marka imajına zarar verecek herhangi bir yaptırım ve girişimde bulunmayacaktır. Aksi vuku bulursa BAYİ gereken düzeltmeleri yapmak ve bu  sebeple  oluşabilecek maddi ve manevi zararları karşılamakla mükelleftir.

3.2) BAYİ dönem içerisinde GELİN DAVETİYESİ tarafından yayımlanan sirkülerdeki şartlara göre ön bağlantılı çalışır. Bayilerin alacağı ıskonto oranları ve ödeme şekilleri GELİN DAVETİYESİ ‘nin yayınlayacağı güncel sirkülerle belirlenir. Bu şartlara uymayanlara bayilik verilmez. BAYİ almış olduğu ürünlerin fatura bedellerini GELİN DAVETİYESİ’nin belirleyeceği ödeme yöntemleri ile ödemekte yükümlüdür.

3.3) BAYİ ortak değişikliği, imza yetki değişikliği, unvan değişikliği veya tamamen firma devri hâsıl olduğunda yapılan değişikliği yedi gün içinde GELİN DAVETİYESİ'ne bildirmek zorundadır.

3.4) BAYİ yukarıdaki adresini tebliğ adresi olarak kabul eder. Bu adreste herhangi bir değişiklik olduğunda bunu yedi gün içinde GELİN DAVETİYESİ ne bildirmek zorundadır. Aksi takdirde eski adrese yapılan bütün tebligatlar alınmış kabul edilir.

3.5) BAYİ ; GELİN DAVETİYESİ hakkında, iş bu sözleşme konusu işle ilgili olarak muttali olduğu veya olacağı her türlü bilgi, standart ve uygulama, yazışma, ürün fiyatları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla üçüncü kişilerden yasal yollarla elde edilmiş bilgiler dışındaki tüm bilgi ve materyalleri ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul etmeyi; bu bilgileri GELİN DAVETİYESİ’nin yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı, değiştirmemeyi ve bu şekilde sonuçlanacak sair davranışlardan kaçınmayı, aksi takdirde GELİN DAVETİYESİ’nin uğrayacağı her türlü zararı karşılamayı taahhüt eder.

3.6) BAYİ, GELİN DAVETİYESİ tarafından öngörülen şekilde ve zamanlarda satış sonuçları, aylık satış tahminleri ve satışlara ait müşteri listeleri, reklam faaliyetleri, ürün teslim hizmetleri, rekabet, sorunlar, fırsatlar ile GELİN DAVETİYESİ’nin talep edeceği diğer konular hakkında yazılı rapor vermekle yükümlüdür.

 

Madde – 4: GELİN DAVETİYESİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1) GELİN DAVETİYESİ üretmekte olduğu ürünleri taahhüt ettiği ürün kalitesinden farklı üretmez. Ürünlerden kullanıcı, satıcı veya BAYİ den şikâyet gelmesi durumunda; GELİN DAVETİYESİ teknik eleman ile iletişim sağlanacak, şikâyet hâsıl olan üründen numune gönderilecektir. Gönderilen numuneyi üretim şahit numunesi ile çapraz test ederek sorunun sebebini bulmakla yükümlüdür.

4.2) GELİN DAVETİYESİ sorunlu ürünlerin üretim hatası olduğunu tespit ederse; GELİN DAVETİYESİ ayıplı ürünleri geri almak ve yerine yeni ürünleri göndermekle yükümlüdür. BAYİ den bu ürünlerin değiştirilmesi ve yeni ürünlerin gönderilmesinden dolayı herhangi bir fark talep edemez. Ayrıca bu değişim sevkiyat programının ilk sırasına alınarak en kısa zamanda sevkin yapılması sağlanır. Ancak ürünlerdeki bilgi hatası, yanlış yazım BAYİ tarafından onaylanmışsa güncel baskı masrafları BAYİ’ye yansıtılacaktır. 

4.3) GELİN DAVETİYESİ yukarıdaki adresini tebliğ adresi olarak kabul eder. Bu adreste herhangi bir değişiklik olduğunda bunu yedi gün içersinde BAYİ ye bildirmek zorundadır. Aksi takdirde eski adrese yapılan bütün tebligatlar alınmış kabul edilir.

Madde – 5: ÜRÜN LİSTESİNDEKİ DEĞİŞİKLİK

GELİN DAVETİYESİ kendi ürettiği ürün gamında ve fiyat listesinde değişiklik yapabilir. Ancak bu değişiklikleri yedi gün içerisinde Bayi ye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu bildirim tarihinden itibaren Bayi eski liste fiyatından yedi gün daha ürün talep edebilir. BAYİ için üst satış limiti yoktur. BAYİ ürünlerdeki kâr marjını kendisi belirleyecektir. BAYİ sipariş ettiği ürünleri satın almak zorundadır. Sipariş ettiği ürünleri satın almaktan vazgeçse dahi ürün bedelini GELİN DAVETİYESİ ’ne ödemek zorundadır. BAYİ ’nin siparişi iptali sebebiyle GELİN DAVETİYESİ zarara uğramış  olma koşulu aranmaksızın sipariş konusu malların bedelini talep etme hakkına sahiptir. BAYİ ürünleri teslim almasa dahi sipariş ettiği ürün bedelini ürünleri teslim almadığından bahisle ödemekten kurtulamaz. BAYİ ’nin ürünleri teslim almak istememesi veya gönderilen ürünleri teslim almaması halinde dahi bedeli ve kargo masrafları BAYİ tarafından karşılanacaktır.

GELİN DAVETİYESİ’nin teslim yükümlülüğü de ortadan kalkacaktır.

Madde – 6: ÖDEME VE SORUMLULUK

Taraflar arasında sipariş tamamlama kısmında ödeme mutabakatı sağlanacak olup, iş bu mutabakat neticesinde ödemeler kapıda nakit, etf/havele ve kredi kartı ile yapılacaktır. Ödemeler süresinde yapılmadığı takdirde ürünler baskı sürecine girmeyecek ve sözleşme taraflar arasında hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan GELİN DAVETİYESİ tarafından fes edilecektir.

Madde – 7: SÖZLEŞMENİN FESHİ VE SONRASI

7.1 ) İşbu sözleşme taraflar arasında  bitim  tarihinden maksimum on beş gün kadar yenilenmez ise sözleşme süresi  olan bir yılın sonunda otomatik olarak yenilenmiş olur.

7.2) Taraflardan birinin sözleşme hükümlerini ve gereklerini yerine getirmemesi tek taraflı olarak sözleşmenin feshine sebeptir.

7.3) Taraflardan birinin iflası veya ticari faaliyetlerde men edilmesini gerektiren hallerde sözleşme otomatik olarak fesih olur.

Madde – 8: TEMİNAT

BAYİ den hiçbir şekilde bayilik ücreti, teminat talep edilmez. BAYİ satış yaptığı bölgede GELİN DAVETİYESİ’nin rakibi konumundaki firmaların aynı türden ürünlerini satabilir.

Madde – 9: ANLAŞMAZLIK

Taraflar arasında doğacak ve başka bir yolla çözülemeyen her türlü ihtilaf ve anlaşmazlıklarda KARAMAN MAHKEMELERİ ve İCRA DAİRELERİ yetkilidir. Taraflar arasındaki her türlü ihtilaflarda GELİN

DAVETİYESİ’nin defter,  belge  ve kayıtları münhasır delil olarak kabul edilecektir.  Taraflar arasındaki her türlü mail, faks, gsm  mesajı yazılı delil olarak kabul edilecektir.

İşbu sözleşme dokuz ana maddeden ve on dört ara maddeden ibarettir. Her iki tarafta okumuş ve karşılıklı imza  altına alınmış veya elektronik ortamda onaylanmıştır.

 

Ek : BAYİ’nin GELİN DAVETİYESİ Bayi Başvuru Ekranına Yüklemesi Gereken Belgeler

  1. Vergi Levhası Fotokopisi
  2. Ticaret Sicil Belgesi
  3. İmza Sirküleri
  4. Faaliyet Belgesi
  5. Kartvizit Örneği
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.